0 Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

Vpiši iskalni niz

Vpiši iskalni niz

SPLOŠNI POGOJI

Vaša naročila bomo dostavili na vaš naslov ali drugo lokacijo po vaši izbiri. Če želite, jih lahko tudi osebno prevzamete v našem skladišču, brez stroškov dostave.

Splošne in ostale pogoje poslovanja kot upravitelj Čili Pipp spletne trgovine (v nadaljevanju: spletna trgovina) določa Čili Pipp d.o.o..

Za največje zadovoljstvo naših kupcev skrbimo predvsem s:

 • skrbnim in ažurnim vnosom točnih informacij o naši ponudbi
 • skrbjo za tehnično in pravno varnost naših obiskovalcev in kupcev
 • varovanjem osebnih podatkov
 • posebnim posluhom za potrebe naših kupcev in prizadevanjem za reševanje težav, nesporazumov in zapletov
 • razpoložljivostjo za dodatna pojasnila ter pomoč tako pred nakupom, med nakupom in v času po nakupu.

Slike izdelkov in ponudb so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.


POTREBUJETE POMOČ ?

Prijazno osebje vam prisluhne, ko potrebujete pomoč ali nasvet. Kontaktirajte nas!


REGISTRIRANI UPORABNIKI – ČLANI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije.

Prosimo, da vašega uporabniškega računa za osebno uporabo ne uporabljate za naročila pravnih oseb! V tem primeru odprite nov račun še za pravno osebo.

Gesla so tajna in znana le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.


UGODNOSTI ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

Registrirani uporabniki lahko:

 • kupujejo pod najugodnejšimi pogoji
 • prejemajo brezplačno e-novice, če se odločijo za naročilo
 • sooblikujejo vsebine v spletni trgovini, izmenjujejo ocene in mnenja o izdelkih
 • sodelujejo v nagradnih igrah

Posebni popusti, brezplačne dostave in druge ugodnosti prenehajo veljati najkasneje eno leto po zadnjem nakupu, v kolikor ni drugače določeno.


DOBAVITELJ ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

Registrirani uporabnik, ki odpre račun za podjetje, organizacijo ali drugo pravno osebo, z registracijo izjavlja, da je v imenu te pravne osebe pooblaščen za sprejem teh pogojev in lahko v spletni trgovini naroča, kupuje ter za naročanje in kupovanje preko spletne trgovine pooblašča tudi druge predstavnike te pravne osebe.

Pogoji, ki jih imajo podjetja ter organizacije in ustanove državne uprave, lokalne uprave, javnega šolstva in javnega zdravstva sklenjene z Baton d.o.o. za nakupe preko spletne trgovine ne veljajo, razen če je to izrecno dogovorjeno in navedeno. Komercialne pogoje (daljši plačilni rok, višji popust, limit in podobno), ki presegajo objavljene splošne pogoje, lahko upoštevajoč realizirani in predvideni obseg poslov, dogovorita s posebno pogodbo v pisni obliki.

Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne naročilo kupca v primerih, ko kupec zamuja s plačili računov za naročeno blago in zamudne obresti. Kupec v času ukinitve odprtega računa lahko kupuje pod istimi pogoji s plačilom 100% avansa za vsako naročilo posebej.

Prodajalec lahko kupcu trajno ali začasno onemogoči naročanje in kupovanje preko spletne trgovine za podjetja brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

 • če kupec najmanj trikrat zapored zamuja s plačili
 • če kupec pride v stečajni postopek ali postopek likvidacije ali postane kako drugače plačilno nesposoben;
 • če kupec ne deluje skladno s temi pogoji;
 • če kupec v roku enega leta po registraciji ne opravi nobenega prometa z Baton d.o.o.;
 • če kupec izda ali omogoči izdajo poslovne skrivnosti (dogovorjeni popusti, kopiranje objavljenih materialov idr.)


SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

Čili Pipp d.o.o. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov. Za pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.


KOMERCIALNI POGOJI

V spletni trgovini objavljamo cene (brez posebnih oznak) ter akcijske cene (to je cena, ki jo ponujamo ob prodajnih akcijah). Cene brez posebnih oznak veljajo za spletne nakupe ter nakupe registriranih uporabnikov. Priporočamo, da se pred nakupom registrirate oziroma za pomoč pri registraciji ob nakupu zaprosite naše prijazno osebje. Ceneje bo!

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Predračuni veljajo 3 dni v kolikor ni posebej dogovorjeno drugače.

Ugodne ponudbe, razprodaje, akcije veljajo do prodaje zadnjega izdelka oziroma najdalj do navedenega roka.

Vse cene veljajo za en (1) kos in vključujejo DDV, če ni drugače navedeno.

Pri vsakem nakupu je mogoče uveljaviti le en popust. Pri izdelkih z oznako AKCIJA ni mogoče uveljavljati nobenih dodatnih popustov. Pri teh izdelkih smo oblikovali najboljšo prodajno ceno za vse kupce, ne glede na to ali razpolagajo s kodami za popust ali pa so upravičeni do dodatnih ugodnosti, tako da ni mogoče opraviti nakupa z nižjo ceno od navedene.

Izberite način plačila, ki vam najbolj odgovarja. Možno je plačilo pred odpremo blaga na naš TRR, s plačilnimi karticami, preko PayPal-a ali plačilo po povzetju.


ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJE IN VRAČILA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico da v zakonskem roku odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih, če je pošiljka odprta, poškodovana, ali pa je dostavljeni izdelek polomljen, uničen in v ostalih podobnih primerih, lahko uveljavljate stvarno napako. Priporočamo, da prejeto pošiljko pregledate takoj in ob prisotnosti dostavljalca. Še posebej bodite pozorni na blago, ki ima oznako STEKLO, LOMLJIVO ali kaj podobnega. Kakršnokoli žvenketanje pri manipuliranju je verjetno znak za razbito vsebino. 

Poškodbe zabeležite s fotografijo. V kolikor je le mogoče skupaj z dostavljalcem izpolnite tudi zapisnik ter nam oboje posredujte skupaj s sporočilom na naš kontaktni naslov.

Če je podjetje davčni zavezanec, te podatke vnesite v opombe pred oddajo naročila.

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki bodo navedeni na računu. 

Kasnejše spreminjanje računa je zamudno in v določenih primerih tudi nemogoče. Vsekakor ni mogoče zavrniti računa in zahtevati novega na naslov druge osebe po preteku osmih (8) dni od prevzema blaga. Vse upravičene in s temi pravili skladne zahteve za zamenjavo naslova prejemnika računa bomo izvedli tako, da bomo najprej stornirali prvo naročilo in pripravili novo ponudbo in račun za novega prejemnika.

Fizične osebe (potrošniki) imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka tega vrnejo na naš naslov ali pa na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na kontaktni naslov, mora prejeto blago na lastne stroške vrniti na naš naslov najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe dodati k izdelku; samo to, da pošljete izdelek na naš naslov, ne šteje kot odstop od pogodbe.  

Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in izjavo o odstopu od pogodbe in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

V kolikor želite odstopiti od pogodbe, blaga ne smete neovirano uporabljati. Zakon dovoljuje, da opravite ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Skladno z zakonodajo sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vsakršno “preizkušanje”, ki odstopa od navedenega, lahko šteje za uporabo blaga.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Vrnjeno blago bomo pregledali ter vaš predlog za odstop od pogodbe obravnavali najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu blaga na naš naslov.

V primeru, da pogoji za odstop od pogodbe niso izpolnjeni, bomo odstop od pogodbe zavrnili.

V primeru, da so pogoji za odstop od pogodbe izpolnjeni, vam bomo vaše prejeto plačilo vrnili najkasneje v roku 14 dni od odstopa pogodbe. Vračilo bomo zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali prejema dokazila, da je bilo blago poslano nazaj na naš naslov. Vračilo bomo izvedli preko enakega plačilnega sredstva, kot ste ga uporabili pri nakupu, razen če se bomo dogovorili drugače. V primeru odprtih terjatev, si pridržujemo pravico do izvedbe pobota skladno z Obligacijskim zakonom.

V primeru, ko ugotovimo zmanjšano vrednost blaga, vas bomo o tem obvestili ter posredovali račun za zmanjšano vrednost.

Pozor!

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. Vaše zahtevke za odstop od pogodbe bomo obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.


STVARNE NAPAKE

Če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite, lahko zahtevate, da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam dostavite v pregled. Prosimo, da izdelku priložite izjavo o vračilu blaga, tako da bo postopek hitreje stekel.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka na sedežu upravitelja Čili Pipp d.o.o., Sv. Duh 110, 4220 Škofja Loka, pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Pozor! V primerih, ko je prijavljena stvarna napaka na izdelku sporna, vam bomo po zaključku postopka izdelek vrnili v enakem stanju, kot je bil prevzet. 

V primerih, ko ste prejeli pošiljko in podatki na računu niso pravilni ter v drugih podobnih primerih, prosimo, da se z opisom pomanjkljivosti obrnete na kontaktni naslov. V najkrajšem možnem roku vam bomo posredovali ustrezno pojasnilo oziroma popravljen račun.

V primerih, ko ne morete odstopiti od pogodbe ali uveljaviti stvarno napako, bomo vaše zahtevke in reklamacije obravnavali individualno. Prosimo, da se v teh primerih za vračilo blaga na naš naslov predhodno dogovorite z nami.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES:

Izjavljamo, da ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov


NAROČANJE – SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.


 IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

Čili Pipp d.o.o. bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričel v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov.

V primeru, ko pride do očitne napake v ceni, rokih ali bistvenih lastnostih izdelka, lahko Čili Pipp d.o.o. sklenitev pogodbe zavrne oziroma od pogodbe odstopi. Prosimo, da upoštevate, da čeprav se po najboljših močeh trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost objavljenih podatkov, lahko zaradi hitrih sprememb lastnosti artiklov, razpoložljivosti zalog, rokov dobave ali cen, le teh ne uspemo dovolj hitro osvežiti.


NAGRADNE IGRE

Pogoji sodelovanja v posamezni nagradni igri so določeni na straneh posamezne nagradne igre. Če ni drugače določeno pri tem veljajo naslednji pogoji za nagradne igre:

Vse aktivnosti v zvezi z izvedbo Nagradnih iger v omrežju Čili Pipp izvaja podjetje Čili Pipp d.o.o., Sv. Duh 110, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju izvajalec). Morebitni ostali soorganizatorji nagradne igre sodelujo kot sponzorji ali soorganizatorji Nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, s sodelovanjem postanejo udeleženci Nagradne igre in sprejmejo ta pravila in posebne pogoje sodelovanja, ki so navedeni na drugih straneh določene Nagradne igre.

V primeru, ko izvajalec poslanih podatkov iz kateregakoli razloga (napaka pri oddaji podatkov, težave pri prenosu podatkov preko spleta, napaka v programu za spremljanje registracij in podobno) ne sprejme ali pa jih sprejme prepozno, oseba ne sodeluje v Nagradni igri.

Sodelujoči v Nagradni igri soglašajo z objavo njihovega imena (brez priimka) in uporabniškega imena na Facebooku ali Instagramu na spletnih straneh ali družbenih omrežjih, ki jih upravljajo izvajalec in soorganizatorji ter v njihovih e-izdajah, v primeru, če prejmejo nagrado. Prejemnik nagrade ne more biti pravna oseba. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče.

Nihče od zaposlenih pri organizatorju, soorganizatorju, sponzorju ali izvajalcu in njihovih sorodnikov ne more sodelovati v Nagradni igri.

Sodelujoči v Nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini. Izžrebani nagrajenec je dolžan organizatorju posredovati davčno številko ter druge podatke potrebne za izplačilo nagrade v roku 48 ur po prejemu obvestila z elektronsko pošto. V kolikor ta potrebnih podatkov ne bo posredoval v roku 48 ur po prejemu obvestila z elektronsko pošto, nagrada ne bo podeljena.

Nagrado lahko podeli izvajalec, soorganizator ali sponzor Nagradne igre. Nagrajenec je dolžan nagrado prevzeti na naslovu, katerega mu sporoči izvajalec najkasneje v roku 15 dni po zaključku nagradne igre. Po tem terminu nagrade ni več mogoče izkoristiti. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

Na željo nagrajenca lahko zagotovimo dostavo nagrade na njegov naslov, pri čemer je nagrajenec dolžan kriti stroške dostave.

Udeleženci v nagradni igri dovoljujejo organizatorju, soorganizatorju in sponzorju, da njihove osebne podatke hranijo, obdelujejo in uporabljajo pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec, soorganizator in sponzor osebnih podatkov ne bodo posredovali tretji stranki. Na pisno zahtevo bodo omogočili izbris zapisa udeleženca Nagradne igre iz seznama.

Posebni pogoji sodelovanja vključno z nazivom nagradne igre, nagradnim skladom, trajanjem nagradne igre, podatki o drugih organizatorjih nagradne igre, datumom žrebanja in objave rezultatov so objavljeni na straneh določene Nagradne igre in veljajo samo zanjo.


UREDNIŠKA POLITIKA

Za vsebine skrbi uredništvo in uporabniki, katerim omogočamo objavo tekstov in drugih vsebin ter njihovo ocenjevanje, komentiranje in razgovor o odprtih temah. Vsak uporablja vse storitve na lastno odgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne napake na vsebini in zakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za posredovane ali objavljene informacije, mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva.

Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno.

Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.

Uredništvo ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Uredništvo si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki in člani, ki posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg uredništva.

Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov ali članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno s povzročiteljem kršitve. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil uredništvo na kontaktni naslov. Ukrepali bomo izključno na osnovi prejema prijav, ki vključujejo izjavo prijavitelja:

 • da je pooblaščen za izdajo zahtevka, da je posredovana informacija točna in preverjena ter da pošiljatelj zanjo v celoti odgovarja;
 • da ima dobre razloge za trditev, da objave vsebine, ki je predmet prijave, ni dovolil ne lastnik avtorskih pravic, ne njegov predstavnik ali ustrezna agencija oziroma da za to objavo ne obstaja zakonska osnova;
 • da v celoti odgovarja za posledice umika ali spremembe zahtevanih vsebin.

Uredništvo se obvezuje, da bo na osnovi tako prejetih prijav vsebino zaznalo kot:

 • sporno,
 • ali kot vsebino, za katero avtor prispevka ni pridobil vseh pravic (avtorskih in sorodnih pravic izvajalcev) ali deležnikov v prispevku,
 • oziroma kot vsebino, ki je moralno ali kako drugače sporna,
 • ter objavo v najkrajšem možnem času umaknilo oziroma vsebino spremenilo skladno z zahtevo prijavitelja.

V drugih primerih bo o prijavi obvestilo avtorja in vsebine umaknilo v dogovoru z njim.

Uporabnik ali član se strinja, da uredništvo, lastnike spletnih strani, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Uredništvo ali upravitelj prav tako nista odgovorna za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Baton d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom z veljavnostjo od objave spremembe dalje.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje, uporaba ter varstvo osebnih podatkov predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi.

Vašo elektronsko pošto bomo lahko uporabili najmanj za posredovanje e-pošte v zvezi z oddanimi naročili, kar vključuje tudi:

 • povabilo k sodelovanju v anketi (cca 7 dni po opravljenem nakupu)
 • zahvalo z obvestilom o zbranem številu točk in informacijo o iz tega izhajajočih ugodnostih

Sprejem komercialnih sporočil lahko odjavite kadarkoli tako, da nam posredujete zahtevo na kontaktni naslov.  

Na tej strani lahko redno spremljate vse spremembe povezane z varstvom osebnih podatkov.

V Čili Pipp d.o.o. in še posebej naši spletni trgovini že vse od začetka spoštujemo vašo zasebnost ter varujemo vaše podatke.

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje in uporaba predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev poslovanja  in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi, zato priporočamo, da jih preberete v celoti.

Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), od objave teh pravil pa tudi z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Ob uskladitvi z GDPR smo z željo, da bo lahko vsak Čili Pipp uporabnik svoje pravice na tem področju lahko poznal ter užival v največji možni meri še dodatno približali in olajšali urejanje vaših nastavitev ter uredili besedilo teh pogojev, tako da so še preprostejši za branje in razumevanje, bolj jasno opredelili, kako delamo z našimi partnerji, tretjimi osebami in piškotki ter drugimi tehnologijami sledenja.

Upravljalec podatkov je podjetje Čili Pipp d.o.o. (v nadaljevanju upravljalec).


PODATKI O PODJETJU:

Čili Pipp d.o.o., 

Sv. Duh 110, 4220 Škofja Loka, Slovenija

telefon: +386 51 471 483

ID številka za DDV: SI95975322

Matična številka: 8034877000 

Osnovni kapital: 7.500,00 €

IBAN: SI56 0291 9026 5349 462 , BIC: LJBASI2X 

NLB d.d., 1000 Ljubljana 


Direktor: Tomaž Pipp


Družba Čili Pipp d.o.o. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju: Srg 2017/33570


OBLIKE SODELOVANJA

Naše storitve lahko uporabljate kot:

naznani uporabnik (v tem primeru bomo z vašim soglasjem ob obisku naših strani podatke zbirali preko piškotkov z namenom zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani)

naročnik na e-novice (v tem primeru lahko naše storitve uporabljate kot neznani uporabnik, edini podatek, ki nam ga zaupate pa je le vaš elektronski naslov. Drugih podatkov o vas ne zbiramo. Na naše e-novice pa se lahko vedno odjavite (povezava do odjave je v vsaki e-novici) in s tem izbrišete iz naših seznamov.

registrirani uporabnik

registrirani kupec

 

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

O naših registriranih uporabnikih in kupcih zbiramo več vrst osebnih podatkov:

podatki o identiteti: ime, priimek, elektronski naslov in geslo, ki je šifrirano in znano le uporabniku (tudi mi ga ne poznamo). Če ste registracijo opravili preko kateregakoli družbenega omrežja (Facebook, Google in drugi) lahko vaši podatki o identiteti vključujejo tudi uporabniško ime, ki ga uporabljate v tem družbenem omrežju. Podatki o identiteti poslovnih uporabnikov vključujejo tudi naziv podjetja in davčno številko oziroma številko zavezanca za DDV. Številko zavezanca za DDV hranimo tudi za fizične osebe, ki poslujejo kot zavezanci za DDV.

kontaktni podatki: naslovi za dostavo, naslov za izdajo računa in telefonska številka. Te podatke lahko vidite in urejate preko menija Moj račun.

finančni podatki: podatkov o vaših kreditnih karticah ne hranimo. Te podatke posredujemo le izdajatelju vaše kreditne kartice. Enako velja za druge podobne oblike plačevanja preko spleta.

podatki o nakupih in plačilih: hranimo vse podatke o vaših naročilih in plačilih, vključno s podatki o stornacijah, vrnitvah naročil. Te podatke lahko vidite in urejate preko menija Moj račun.

tehnični podatki: za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, podatki o operacijskem sistemu, brskalniku, operacijskem sistemu, lokaciji vaše naprave, vrsti naprave s katero dostopate na našo stran in podobno. Ob obisku preko piškotkov z vašo privolitvijo zbiramo tudi podatke za zagotavljanje boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani. Posameznemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Čili Pipp d.o.o.  lahko na uporabnikov računalnik shrani tudi druge piškotke, kot so identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki sistemov Google Analytics (analiza obiskov spletne strani), Facebook, Twitter, …  Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca 2 leti, potem postanejo neaktivni.


KAKO PRIDOBIVAMO PODATKE

Podatke o vas pridobivamo na več načinov, ko: 

 • se registrirate kot Čili Pipp uporabnik
 • oddate naročilo
 • stornirate naročilo
 • se naročite na e-novice
 • z nagradnimi igrami
 • pregledujete naše vsebine
 • ko objavite vprašanje, komentar ali oceno kateregakoli izmed naših izdelkov
 • ko nam posredujete različna vprašanja, zahtevo za reklamacijo, vrnete izdelek, …
 • z nami komunicirate preko družbenih omrežij
 • iz drugih virov (na primer: vašo sposobnost za nakup na kredit nam posreduje ponudnik kreditiranja, informacijo, ali je vaša kreditna ali plačilna kartica veljavna in ali lahko z njo izvedete plačilo naročila pri nas nam posreduje izdajatelj vaše kreditne kartice)

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

Google, Facebook in druga družbena omrežja ter oglaševalske agencije nam posredujejo podatke, za katere ste jim to dovolili.


KAJ DELAMO Z VAŠIMI PODATKI

Podatke o registriranih uporabnikih in kupcih ter nakupih zbiramo za:

 • zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (na primer za vodenje finančnih in poslovnih knjig),
 • izvedbo vaših naročil
 • za profiliranje kupcev, kar omogoča prikaz potrebam posameznega kupca primernejših ponudb tako na spletnih straneh kot v naših e-novicah
 • za dodeljevanje ugodnosti
 • za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanja kupcev ter obiskovalcev in podobno, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani

Podatke o naročilih na naše e-novice zbiramo z namenom, da vam lahko na željeni naslov dostavimo izbrano e-novico.

Pogoji sodelovanja v posamezni nagradni igri in obdelava podatkov ter objava nagrajencev so določeni in zapisani v teh pogojih ter v vsaki nagradni igri posebej.

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

Za sodelovanje v anketah, objavo vaših komentarjev, vprašanj in ocen na straneh ponudb vas lahko nagradimo.

V kolikor boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.


KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Poleg nas lahko vaše osebne podatke uporabljajo tudi naši zaupanja vredni partnerji, ki jih potrebujemo pri izvedbi, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

 • dostavnim službam posredujemo podatke, ki jih potrebujejo za prevoz in oddajo naročila
 • izvajalcem plačil (naprimer Paypal, ipd.)
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.) 
 • z vašo privolitvijo vaše podatke preko piškotkov posredujemo Google, Facebook in drugim družbenim omrežjem

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.


ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.


ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo, da nam pri varovanju vaših osebnih podatkov pomagate tako, da tudi sami poskrbite za varnost vašega uporabniškega imena in gesla.


VAŠE PRAVICE

Našim kupcem in uporabnikom zagotavljamo vso podporo pri uresničevanju pravic, ki jih navajamo v nadaljevanju:

 • na tej strani vas v celoti seznanjamo s tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke
 • vpogled v vse osebne podatke, ki jih imamo zbrane o vas, je možen preko menija Moj račun
 • vedno smo vam na voljo, da uveljavite vašo pravico do popravka. Omogočamo vam, da praktično vse vaše osebne podatke popravite in uredite sami z uporabo funkcionalnosti v meniju Moj račun. Pravzaprav vas prosimo, da ste pri tem čimbolj vestni.
 • v določenih primerih lahko uveljavite tudi pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. V kolikor ste na primer le naročeni na e-novice, se lahko izbrišete sami tako, da sledite povezavi v vsaki e-novici ali oglasnem sporočilu, ki vam ga posredujemo. Če ste se registrirali kot uporabnik, pa nikoli oddali nobenega naročila, potem vas bomo lahko na vašo zahtevo izbrisali mi. Če pa ste pri nas kupovali, prosimo, da upoštevate, da moramo vaše podatke hraniti skladno z zakonodajo.
 • v določenih primerih lahko zahtevate začasno ali trajno prepoved nadaljnje obdelave vaših osebnih podatkov v celoti ali delno,
 • na vašo zahtevo vam bomo vaše osebne podatke posredovali zbrane v elektronski obliki
 • obravnavali bomo vaše ugovore na obdelavo vaših osebnih podatkov

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.


AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine in tehnologije so last Čili Pipp d.o.o.. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inžiniring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti Čili Pipp d.o.o. je prepovedano.

Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje Čili Pipp d.o.o. ter vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.


DOVOLJENJE ZA UPORABO

Uporabniki lahko vsebine in storitve uporabljajo skladno z zgoraj navedenimi pogoji. Za druge oblike uporabe vsebin je potreben predhoden dogovor z upraviteljem.

Pri tem je izrecno prepovedano:

 • kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti,
 • vsako kopiranje, distribuiranje, spreminjanje vsebin ali njihovo razširjanje na kakršenkoli drug način, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo,
 • spreminjanje ter vključevanje spletne strani v drugo spletno stran, prodaja ali nadgradnja dela ali spletne strani v celoti,
 • posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletne strani in/ali upravitelja,
 • uporaba avtomatskih poizvedb oziroma uporaba avtomatiziranih sredstev (kot so žetveni programi, roboti, pajki ali strgala), ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletne strani ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo, razen za spletne iskalnike Najdi.si, Google, Yahoo in Bing,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve ter njegovi programski in strojni opremi
 • ter uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in javnim redom.

 

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Pri pripravi teh pogojev smo upoštevali predvsem Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o elektronskih komunikacijah. V primeru nejasnosti in v primerih, ki jih v teh pogojih nismo navedli posebej veljajo določbe v navedenih zakonih.


30. Maj 2020